Affärsidé

Solliden säljer växter, trädgårdstillbehör och upplevelser till kunder som söker det lilla extra.

Vi tar hand om de intresserade, de som skattar vår kunniga personals vilja och engagemang som värdefull.

Vi har en lokal prägel, personlig stil och prisvärdhet. Detta gör oss till det självklara valet i norra Bohuslän med omnejd.

Våra kunder ser oss som en lugn oas där det finns kraft att växa, kraft att umgås och kraft att skapa.

Vår vision är att vara mer än bara ett Garden Center. Hos oss finns kraft att umgås och kraft att skapa.


Teamwork och förhållningssätt

Genom ödmjukhet och öppenhet mot såväl varandra som våra kunder bidrar jag aktivt till att skapa förtroende. Med förtroendet som grund i våra team, visar vi varandra respekt för våra olikheter och ser dem som en förutsättning för att skapa trygghet.

Vi ser det som en dygd att hjälpa varandra, både i och utanför våra team. Vi använder också vår trygghet till att ge varandra konstruktiv feedback. Detta gör oss tydliga och rättvisa, vilket i förlängningen skapar glädje.


Vilja och ansvar

Genom vårt engagerade och nyfikna förhållningssätt till företaget har vi den kunskap som behövs för att förstå helheten.

Vi är stolta över vår arbetsplats där vi alla har förstått vikten av att aktivt vara med och bidra till glädje. Glädje som skapar lojalitet och gör vardagen meningsfull.


Lärande och utveckling

Vi tror på framtiden och värnar om vår långsiktiga utveckling och överlevnad.

Vi är kreativa och har en vilja att lära nytt.

Vi använder vår kunskap i praktiskt genomförande och är öppna för aktiviteter som främjar utveckling, både av oss själva och företaget.


Mod och resultat

Tillsammans skapar vi resultat!

Genom förståelse för oss själva, våra kollegor samt vår gemensamma värdegrund som vi delar med företaget, känner vi mod i vardagen.

Det är med detta mod vi blir effektiva, målmedvetna och konsekventa.

Med denna fokus och tydlighet är resultat en självklarhet.

Trädgård Växter Krysantemum Höstblommor