Vi har öppet i pingst! Våra öppettider för pingsthelgen är:

Pingstafton 30 maj 10-16
Pingstdagen 31 maj 11-16
Annandag pingst 1 juni 9-18

Varmt välkommen till oss! Innan du bläddrar till en annan sida vill vi dela några rader ur en pingst-dikt. Dessa vackert skaldade verser är skrivna av CD af Wirsén:

Du kommer åter med ljusa knoppar,
Du kommer åter med helig frid,
Med vänlig sol och med ljumma droppar,
Du sköna, signade pingstetid,
Och unga hjertan som allra mest
förtjusta fira din ädla fest.

Eftersom dikten är från 1800-talet är språket ålderdomligt. Ytterligare verser finns och vill du läsa hela, så finns den här:
Pingst / Svenska dikter